Değişkenler, programlama dillerinin olmazsa olmazlarındandır. Php’de de değişkenler bizim için çok önemli. Haliyle değişken kontrolleriyle ilgili fonksiyonları da bilmemiz gerekiyor. Peki bu değişken kontrol fonksiyonları ne işimize yarar? Basitçe açıklayacak olursam değişkenin var olup olmadığını, varsa boş olup olmadığını anlamamıza yararlar. Ayrıca programın devamında kullanmayacağımız değişkenleri yok etmemizi sağlarlar. Şimdi örnek uygulamalarla bu komutların nasul kullanıldığına bakalım.

Php’de bir değişkenin daha önceden tanımlanıp tanımlanmadığını Isset fonksiyonu yardımıyla öğrenebiliriz.

Isset Fonksiyonunun Genel Kullanımı

<?php

   $isim = "Ahmet";
   isset($isim);

?>

Isset fonksiyonu yukarıdaki gibi kullanılmaktadır. Bize geriye true ya da false türünden bir değer döndüreceğinden Isset fonksiyonunu if ile birlikte kullanmak daha mantıklı olacaktır. Eğer değişken tanımlanmışsa if içerisindeki komutlar tanımlanmamışsa else içerisindeki komutlar çalıştırılacaktır.

<?php
$isim = "Ahmet";

if(isset($isim)) {

   echo "Değişken tanımlanmış...<br/>";
   echo "İsim : " . $isim;

} else {

   echo "Değişken tanımlanmamış...";

}
?>

Isset fonksiyonunu çoklu değişken kontrolü için kullanmamız gerekirse de aşağıdaki gibi değişkenler arasına virgül koyarak kullanabiliyoruz.

<?php
$isim1 = "Ahmet";
$isim2 = "Emre";
$isim3 = "Tolga";

if(isset($isim1,$isim2,$isim3)) {

   echo "Değişkenler Tanımlanmış...";

} else {

   echo "Değişkenlerin herhangi biri veya hepsi tanımlanmamış...";

}
?>

Isset fonksiyonu Php’de bir değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını öğrenmemize yarar demiştim. Bir değişkenin boş olup olmadığına bakmak için de Empty fonksiyonundan faydalanıyoruz.

<?php
$isim = "";

if(empty($isim)) {

   echo "Değişkenin içeriği boş...";

} else {

   echo "Değişkenin içi dolu...";

}
?>

Unset fonksiyonu ise Php’de değişkenleri yok etmek için kullanılır. Eğer bir değişkeni kullandıktan sonra söz konusu değişkeni tekrar kullanmayacağımızı düşünüyorsak değişkeni yok etmek için Unset fonksiyonunu kullanabiliriz.

<?php
$isim = "Ahmet";
unset($isim);
?>