Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Php’de de önemli bir yere sahip olan dizileri birçok projemizde kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Php’de dizi oluşturma, dizi güncelleme, dizi tanımlama ve dizi kullanma gibi konuları bilmeyen arkadaşlar bu bağlantıyı inceleyebilir. Bu yazımda da dizileri foreach döngüsüyle nasıl daha pratik kullanabileceğimizi anlatacağım.

Dizileri ekrana yazdırırken for, while gibi diğer döngüleri de kullanabilirsiniz elbette ama foreach kullanmanız sizin için daha rahat olacaktır. Php’de foreach döngüsünü dizilerle kullanırken herhangi bir başlangıç veya bitiş değeri belirtmemiz gerekmiyor. Foreach döngüsü dizide bulunan eleman sayısı kadar dönüyor ve böylece istediğimiz işlemleri yaptırabiliyoruz.

Foreach Döngüsü Genel Kullanımı

foreach($dizi as $eleman) {
// Yapılacak işlemler
}

Yukarıdaki kod yapısından da anlayacağınız üzere foreach döngüsünde ilk olarak dizi ismi sonra as komutu ve dizinin sıradaki elemanının atılacağı yeni bir değişken adı girmek kullanım için yeterli. Bunu hemen bir örnekle görelim. Örnek için ilk olarak bir dizi tanımlayalım ve bu dizinin elemanlarını ekrana yazdıralım. Bu örnek için haftanın günlerini kullanmayı uygun bulduğumdan hemen haftanın günlerini $gunler isimli bir dizi değişkene atıyorum.

$gunler = array("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar");

Bildiğiniz üzere dizilerde tutulan elemanlara ulaşmak için indis adı verilen sayılar kullanılıyor ve bu sayılar 0’dan başlar dizinin eleman sayısının bir eksiğine kadar gider. Yani haftanın günleri için indisimiz 0-6 aralığında değer alacaktır.

Az önce de bahsettiğim üzere diğer döngülerde yukarıdaki günleri ekrana yazdırmak için öncelikle dizinin eleman sayısını bulmalı ve bu sayıya göre bir başlangıç ve bitiş değeri belirlememiz gerekiyor. Foreach döngüsünde ise buna ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi günleri hem for döngüsünü hemde foreach döngüsünü kullanarak ekrana yazdıracağım ki aradaki farkı kendiniz görün.

For Döngüsü İle Haftanın Günleri Örneği

//for örneği
$gunsayi = count($gunler);
for($i=0;$i<$gunsayi;$i++){
	echo $gunler[$i].'<br />';
}

Foreach Döngüsü İle Haftanın Günleri Örneği

//foreach örneği
foreach($gunler as $gun){
	echo $gun.'<br />';
}

Temelde aralarında çok fark yokmuş gibi görünse de dizilerin ekrana yazdırılmasında foreach çok daha basit ve pratik bir kullanım sağlıyor.