Php veya JavaScript kullanarak bir karşılaştırma yapmak istediğimizde genelde if-else yapısından faydalanırız, bazen de switch kullanırız. Fakat bunlar basit işlemler için fazladan kod yazmamıza sebep olur. Bu gibi durumlar için (koşul ? doğru : yanlış) yapısına sahip Ternary operatöründen faydalabiliriz. Ternary operatörü basit karşılaştırmaları uzatmadan tek satırda halletmemizi sağlar.

Ternary operatöründe koşula bağlı olarak doğru ve yanlış olmak üzere iki çıktı alıyoruz. Dolayısıyla çok karmaşık işlemler için kullanmaya çalışmamalıyız 🙂 Ternary operatörünü kullanmak için ilk olarak koşulumuzu belirtiyoruz. Sonrasında ise “?” koyarak koşulumuz doğru olduğunda çalışacak kodu yazıyoruz. Ardından “:” koyarak koşulumuz yanlış olduğunda çalışacak olan kodu yazıyoruz.

Aşağıdaki örneklerde de görebileceğiniz gibi ternary operatörü tek satırda işlemlerimizi hallederek fazlalık olan kodlardan kurtulmamızı sağlıyor. Bende ternary operatörünün php ve javascriptteki kullanım şeklini sizinle paylaşmak istedim.

Php’de Ternary Operatörü Kullanımı

<?php
	$sayi = 6;
	echo $sayi % 2 == 0 ? "Çift" : "Tek";
	//Bu satırın çıktısı "Çift" olacaktır.
?>

 JavaScript’te Ternary Operatörü Kullanımı

<script>
   function ternary(sayi) {
     return sayi % 2 == 0 ? "Çift" : "Tek";
   }
</script>