Dil bilgisi her dilde farklı kurallar içermekte ve Türkçeye kıyasla ingilizce gramer bilgisi çok daha dar kalıplar içermektedir. Ana cümle dizini bellidir. Bazı durumlarda istisnalar olsa da genel olarak özne, yardımcı fiil ve yüklemden oluşan dizin ile cümleler başlar. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için dil eğitimlerinde adaptasyon kısmı sorun olabilmekte, ancak sürekli pratik yapılarak bu kalıplar çok pratik bir şekilde zihinlere yerleştirilebilmektedir. İngilizce cümlelerin devamında bağlaçlar, zarflar ve edatlarla cümleler şekillendirilmektedir. İngilizce Edatlar da bu kelimeler arasında yer almakta ve isim veya zamirlere eklenerek cümleye farklı nitelikler kazandırmaktadırlar. Ayrıca cümle içerisinde farklı kelimeler arasındaki ilişkiyi gösteren sözcük öbekleri de edatlar olmaktadır. Farklı başlıklar altında incelenebilen edat çeşitleri bulunmaktadır. Zaman gösteren seçenekler arasında at, ın, on, by, from gibi kelimeler kullanılır. By sırasında anlamında kullanılırken, on tarih belirtirken ön ek olarak cümle içerisinde yerini alır. Diğer bir çeşit ise Yer ve yön bildiren edatlara örnek olarak to, off, along,, at ve in gibi ekler gösterilebilir. Along the Street –sokak boyunca- anlamında olmakta kelimelere süreklilik anlamı katmaktadır. Bunların haricinde düzey gösteren edatlar da bulunmaktadır. Above, under, over gibi kelimeler de bu başlık altında verilebilecek örnekler arasındadır. Abovemyhead –başımın üstünde- anlamında cümleler içerisinde kullanılmakta, bazı edatlar kelimelerin yanlarında kullanılırken anlamları değişse de bazılarının hiç değişmeden aynı anlamı ile cümlenin anlamına etki etmektedir.

Bulma ve duruş yeri gösteren edatlara örnek olarak beside, behind, opposite gibi kelimeler verilmektedir. Bunların dışında kalan edatlar ise About, hakkında; whith, ile; whihout, olmaksızın; anlamında kullanılan edatlar olarak cümlelerin anlamlarını istenilen düşünceye göre düzenlemektedirler. Cümlelere belirginlik katan bu edatların yanında söz öbekleri arasında kalıp olarak kullanılan cümlelerde bulunmaktadır. İyi günler, iyi geceler gibi söz öbeklerinin yanında İngilizce atasözü seçenekleri de pratik yaparken ihtiyaç duyulabilecek kalıplar arasında yer almaktadır. Dil eğitiminde en önemli adım pratik yapmak olmakta ve teorik olarak öğrenilen bilgilerin aktif hale gelebilmesi için kelime ezberlerine önem verilerek konuşma pratiğine daha fazla önem verilmektedir. Konuşma esnasında öğrenilen konular tatbik edilmekte ve bu sayede dil seviyesi çok daha ileri düzeylere çok daha kısa zaman dilimleri içerisinde çıkabilmektedir.

Ezberlenmesi gereken kelimeler arasında atasözleri gibi söz öbekleri de bulunmakta, konuşulan dile tam olarak hâkim olabilmeyi sağlayan kelime ezberleri ile İngilizce çok daha akıcı ve sorunsuz şekilde konuşulabilmektedir. Atasözlerini kelime içerisinde kullanabilmek için kelime öbeğinin tamamını anlamını bilmek gerekli olacak, tek tek kelime anlamlarından atasözünün genel anlamını çıkarmak her zaman çok mümkün olmayabilir. Her iki dilde kullanılan atasözleri de bulunmakta; betterlatethannever- geç olsun güç olmasın-; the worthlessneed no protection –acı patlıcanı kırağı çalmaz- gibi örneklerde verilebilir. Kelime kelime anlamlandırarak atasözlerinin gerçek anlamına ulaşmak çoğu zaman mümkün olmayacağı için kelime dağarcıklarında bu tür atasözleri ve deyimlere de yer verilmelidir. Çok fazla pratik öğrenilen bilgilerin çok daha sağlam bir şekilde zihne yerleşmesi için avantajlar oluşturmakta, verilen eğitimin tamamen pratik üzerine kurulması da dil eğitiminde yurt dışı kalitesi sağlayan çok önemli bir detay olmaktadır.