Büyümek, rekabeti yönetmek, süreçleri geliştirmek ve risklerle baş edebilmek bir uzmanlık alanıdır. İş fırsatlarını en etkili bir biçimde değerlendirebilmek için çeşitli yetkinliklere sahip olmalısınız. Bazen yanlış izlenilen bir strateji bütün büyüme hayallerini yerle bir edebiliyor. Hatalı alınan risk ve maruz kalınan vergi yaptırımları nedeniyle, beklentiler sonucun çok gerisinde kalıyor. Şirketlerin büyüme konusunda izleyecekleri yolda destek veren bazı danışmanlık hizmetleri, sonuç odaklı bir fayda sağlıyor.

Danışmanlık hizmetleri ile risk yönetimi, işletme performansının iyileştirilmesi ve sürekli bir büyüme sağlama konularında destek sağlanıyor. Global kaynakların kullanılarak oluşturulduğu sektör odaklı yaklaşım, işletmelerin güven kaynağı oluyor. EY Türkiye’nin sağladığı hizmet, finans birimleri, tedarik zincirleri ve müşteri odaklı faaliyetler gibi temel alanları kapsıyor. Uzman ekibin sahip olduğu bilgi ve tecrübe zenginliği, sorunun belirlenmesinden yarara dönüştürülmesine kadar yarar sağlıyor.

Bağımsız denetim, kurumsal finansman, vergi gibi alanlarda eksiksiz çözümler üreten EY Türkiye gibi köklü firmaların verdiği hizmetlerin içinde pek çok detay yer alıyor. Müşteri deneyimi tasarımı, teknolojik altyapıyla desteklenmiş satış, pazarlama ve hizmet verimliliğini iyileştirmeye yönelik çözümler sunan danışmanlık hizmetleri, günümüz iş koşullarının karmaşıklığını basite indirgiyor.

Rekabetçi pazar ortamının karşısında, karşılıklı güven ve sadakat temelli iş modelleri geliştirilmeli. Yenilikçi yaklaşımlar benimsenmeli, kârlılık hedeflerine yönelik metotlar üretilmeli. EY Türkiye, işletmelere verdiği danışmanlık hizmeti ile bu ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Alanında dünya markası olmak için çabalayan EY Türkiye, müşteri alanında geliştirdiği çözümlerini farklı yetkinlikler üzerinden uyguluyor.

Müşteri alanı olduğu kadar finans alanı da oldukça önemlidir. İşletmelerin finans birimlerindeki operasyonel ihtiyaçlar ve stratejik hedeflemeler gözetilerek, performansın sürdürülebilir olması hedeflenmeli. Finans birimlerinde finansal süreçlerin verimliliği, süreç dönüşümü, finans stratejisi gibi yetkinliklerle hizmet veren EY Türkiye, izlediği bu modelle şirketlerin hedeflerindeki başarıya ortak oluyor.

Tedarik zincirleri hakkında izlenen yöntemler, mükemmellik odağında verimlilik arttıran bir yapıya geçerek dönüşüyor. Tedarik söz konusu olduğunda, hızlı hareket edemeyen şirketlerin yanılgısı her geçen gün giderek artıyor. Oysa hızlı adapte olan şirketler, farklı pazarlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Ticari açıdan mükemmelliği arayan her şirket için, EY Türkiye’nin tedarik zinciri yönetimi hizmeti var. Zorlu iş yaşamının dinamiklerinden biri olan danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı, fırsatları daha yakından takip etmelisiniz.